பள்ளி / பாலிடெக்னிக் மாணவர்களிடமிருந்து லேப்டாப்பின் பயன்பாடு பற்றிய கருத்து/
Feedback from School/Polytechnic Students on the utility of Laptops

1. மாணவர் பெயர் / Name of the Student
மாணவர் பெயர் / Name of the Student
*

2. பள்ளி / பாலிடெக்னிக் பெயர் மற்றும் முகவரி /
Name of the School/Polytechnic &Address
பள்ளி / பாலிடெக்னிக் பெயர் / Name of the School / Polytechnic
*

முகவரி / Address
*

3. மடிக்கணினி பெற்ற ஆண்டு & வகுப்பு /
Year & Class in which received the laptop
ஆண்டு / Year
*

வகுப்பு / Class
*

4. தற்போதைய நிலை (மேற் படிப்பு/ வேலை/ சுய தொழில்/
படிப்பு தொடரவில்லை)
/ Present status (Higher studies/
Employed/ Self Employed/ Discontinued after +2)
தற்போதைய நிலை / Present status
*

5. மடிக்கணினி வரிசை எண் / Serial No. of the laptop
மடிக்கணினி வரிசை எண் / Serial No. of the laptop
*

6. பள்ளியில் / பாலிடெக்னிக்கில் இருந்து வெளியேறும் முன் மடிக்கணினி வழங்கப்பட்டதா?/
Whether the laptop was given before leaving the school/ Polytechnic ?
*


Label
படிப்பிற்காக மடிக்கணினியின் பயன்பாடு பற்றிய தகவல்கள் /
Feed back on usage of laptop for the studies

Select Option Remarks

7. மடிக்கணினியை பயன்படுத்தி பாடங்கள் நடத்தப்பட்டதா?/
Whether Subjects were taught using laptop?
8. பாடங்களின் மென்பொருள் ஆசிரியர்களால் வழங்கப்பட்டதா?
Whether Soft copies of subjects were given by the teachers?
9. மடிக்கணினியில் வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் படிப்பிற்கு பயனுள்ளதாக இருந்ததா?
whether Materials provided in the laptop were useful for the course?
10. ஒரு வருட காலத்திற்குள் மடிக்கணினியில் ஏதேனும் பழுது ஏற்பட்டதா ? /
Any problem occurred for your laptop within the one year warranty period.
11. ஒரு வருட உத்தரவாத காலத்திற்குப் பிறகு மடிக்கணினியில் பழுது ஏதேனும் ஏற்பட்டதா ? /
Any problem occurred for your laptop after the one year warranty period.
12. மடிக்கணினியின் பயன்பாடு பற்றி ஏதேனும் குறிப்பு அனுப்ப விரும்புகிறீர்களா ?/
Are you sending feed backs on the usage of laptop.

Label
மடிக்கணினியின் தற்போதைய பயன்பாடு / Present usage of the laptop

13. மேற்படிப்பிற்காக பயன்படுத்துகிறேன்/ வேறு நபருக்கு கொடுத்துவிட்டேன்/ பழுதாகி விட்டது/
Using for higher studies/ Given to some one/ Unusable condition

14. மடிக்கணினியில் பழுதுகள்/ Problems in the laptop
a. உடைந்துவிட்டது / Broken Laptop
b.செயல்பட தொடங்கவில்லை// StartUp
c. திரை தெரியவில்லை/ No Display
d. மென்பொருள் செயல்படவில்லை/ OS Corrupted
e. விசைப்பலகை செயல்படவில்லை / Keyboard not functioning
f. நினைவகம் செயல்படவில்லை / Memory corrupted
g. மின்னேற்றி செயல்படவில்லை/ Adapter/charger not functioning
h. பிற பழுதுகள்/ Other problems (pl specify)

15. வேறு ஏதேனும் குறிப்புகள்/ Any other remarks
Enter Text

*


Label